Klinické případy; Aforismy - James Tyler Kent

  • Katalogové číslo: 943
Dvě práce nejznámějšího amerického homeopata, jehož díla, především Homeopatická materia medica, Repertorium a Přednášky o homeopatické léčbě, patří do základního fondu současné odborné literatury klasické homeopatie. Všechna tato díla vyšla v češtině a nová knížka je doplňuje.

Klinické případy dávají nahlédnout do dílny prof. Kenta. Jeho praxe se vyznačovala hlavně podáním vysoké potence a celostním, tzv. konstitučním pojetím. Popisy sto jedenácti případů ukazují, jak "kentiánská" homeopatie v reálu vypadá a seznámíme se také s případy vyléčení "nevyléčitelných" nemocí a stavů. Dozvíme se mnoho nejen o metodě, na základě čeho a jak byl lék zvolen, ale také o obrazech použitých léků. Obsah je sestaven tak, aby mohly být snadno vyhledány případy, řešené určitým lékem.

Aforismy jsou krátké úryvky z improvizovaných přednášek, přednesených na Postgraduální škole homeopatie ve Filadelfii, kde byl Kent profesorem materie mediky a metody (filosofie). Zapsal a uspořádal je jeho student, lékař H.B. Carpenter. Osvětlují jasně a stručně přístup k případu, poukazují na chyby, jimž je třeba se vyhnout, a odkazují také k širšímu rámci jeho pojetí homeopatie, utvářenému praxí a ovlivněnému Organonem, ale i filosofií Emanuela Swedenborga, Platona a dalších významných myslitelů.
  • 490 Kč
  • Termín dodání (dny): skladem