Homeopatické semináře - Dr. D. Foubister, BSc, MB, ChB, FFHom

  • Katalogové číslo: 786
Kniha o metodě, o lécích a hlavně o zkušenostech lékaře - moderního klasického homeopata, pracujícího dlouhá léta v Královské londýnské homeopatické nemocnici. Metody odebírání a analýzy případů, chronických a akutních. Pojednání o konstituční léčbě, o významu zdravotní historie pacienta, o psychických a rodinných vlivech a dalších faktorech, které musí brát homeopat v úvahu. Obecně pojednává o konstitučních typech a o způsobu, jakým je hodnotíme. Zvláštní pozornost věnuje práci homeopata při léčbě dětí: specifika odebírání případu, rozhovor s matkou, prenatální vlivy, vliv prostředí. Zde je třeba připomenout, že D. Foubister je svou specializací pediatr. Podává zvlášť schéma odběru a vyhodnocování případu u dětských akutních onemocnění. Zabývá se podrobně léčbou psychosomatických onemocnění. Foubister získal světovou proslulost především jako objevitel celostního obrazu Carcinosinu, tomu odpovídá část knihy popisující klinický proving léku a obrazy pěti různých druhů Carcinosinu ( Adeno, Lung, Breast, Bowel Co., Scirrhinum) a je zde popis jedenácti případů léčby různých pro lék charakteristických nemocí. Najdeme tu popis dalších léků a klinických zkušeností s nimi. Zvláštní pozornost věnuje chronickým následkům úrazu hlavy (jde o anorexii, migrénu, hysterii, schizofrenii, sterilitu...) , který mohl být utrpěn i v prenatálním období, s hlavními léky osvědčenými v praxi. Je zde seznam čtyřiceti tří léků s jejich jednoduchými praktickými indikacemi, následovaný přehlednou tabulkou před a po- operačních homeopatických léků. Knížku uzavírá stručný seznam situací či potíží a jim přináležících hlavních léků (například: zarůstající nehet na noze - Magnetic polus australis, nebo: průjem po antibiotikách - Nitric acid). Knížka renomovaného britského homeopata je nabita informacemi, ucelenými, a přitom podanými ve stručné a přehledné formě. Moderní pojednání, významně obohacující naši znalost klasické homeopatie.
  • 390 Kč
  • Termín dodání (dny): skladem